Cestovný poriadok linky R8

Platné od 1.9.2019
Rozvojová Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
5 02 Pr
6
7
8 51 Ag
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 06 Ag
19
20
21 40 Ag
22 00 Ag
Prázdniny
5 02 Pr
6
7
8 21 Ag
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 40 Ag
22 00 Ag
Voľné dni
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 40 625
22 00 625
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
Ag - ide len po zastávku Alejová, gymnázium
625 - ide len po zastávku Alejová, gymnázium