Cestovný poriadok linky R8

Platné od 1.9.2019
Socha Jána Pavla II. Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
4 57 Pr
5
6
7
8 45 Ag
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 00 Ag
19
20
21 35 Ag 55 Ag
Prázdniny
4 57 Pr
5
6
7
8 15 Ag
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 35 Ag 55 Ag
Voľné dni
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 35 625 55 625
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
Ag - ide len po zastávku Alejová, gymnázium
625 - ide len po zastávku Alejová, gymnázium