Cestovný poriadok linky R8

Platné od 1.9.2019
Katastrálny úrad Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
4 58 Pr
5
6
7
8 46 Ag
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 01 Ag
19
20
21 36 Ag 56 Ag
Prázdniny
4 58 Pr
5
6
7
8 16 Ag
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 36 Ag 56 Ag
Voľné dni
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 36 625 56 625
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
Ag - ide len po zastávku Alejová, gymnázium
625 - ide len po zastávku Alejová, gymnázium