Cestovný poriadok linky R8

Platné od 1.9.2019
Železníky, križovatka Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
5 03 Pr
6
7
8 53 Ag
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 08 Ag
19
20
21 41 Ag
22 01 Ag
Prázdniny
5 03 Pr
6
7
8 23 Ag
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 41 Ag
22 01 Ag
Voľné dni
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 41 625
22 01 625
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
Ag - ide len po zastávku Alejová, gymnázium
625 - ide len po zastávku Alejová, gymnázium