Straty a nálezy

Predmety, ktoré sa nájdu v prostriedkoch MHD sa evidujú na registratúrnom stredisku DPMK, a.s.,so sídlom na Bardejovskej 6 v Košiciach. Majitelia musia dokázať, že im skutočne patria (podať presný opis stratenej veci) a preukázať svoju totožnosť.  Nájdené veci v DPMK a.s.  zostávajú 3 mesiace, po ich uplynutí sú odovzdané na Obvodný úrad, ktorý sídli na Zádielskej ulici č. 1 v Košiciach. Osobné doklady (preukaz totožnosti, pas) preberá PZ SR.

O veciach zabudnutých v MHD sa môžete informovať na tel. č.  055/6407402


Stránkové hodiny :  pondelok - piatok    8:30 - 14:00 h 

19.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 05:50 LINKA: 15 NÁJDENÝ PREDMET: Mobilný telefón KONTAKT: 055/6407407...

15.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 20:21 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: mestská karta KONTAKT: 055/6407407 ...

14.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 13:52 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

13.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 13:04 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: plachta KONTAKT: 055/6407407...

13.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 13:02 LINKA: 17 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

09.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 16:50 LINKA: 72 NÁJDENÝ PREDMET: Detská pištoľ KONTAKT: 055/6407407...

09.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 12:20 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: batoh KONTAKT: 055/6407407...

09.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 08:49 LINKA: 10 NÁJDENÝ PREDMET: mestská karta KONTAKT: 055/6407407...

09.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 07:28 LINKA: 23 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

07.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 09:54 LINKA: 2 NÁJDENÝ PREDMET: peňaženka KONTAKT: 055/6407407...

07.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 06:22 LINKA: R1 NÁJDENÝ PREDMET: batoh KONTAKT: 055/6407407 (06:33) AKTUALIZÁCIA: batoh vyzdvihnutý majiteľom...

06.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 08:45 LINKA: 3/7 NÁJDENÝ PREDMET: Bunda KONTAKT: 055/6407407...

02.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 14:58 LINKA: R4 NÁJDENÝ PREDMET: šiltovka KONTAKT: 055/6407407...

02.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 12:23 LINKA: 19 NÁJDENÝ PREDMET: mobil KONTAKT: 055/6407407...

02.07.2021

NÁLEZ

ČAS: 09:14 LINKA: 36 NÁJDENÝ PREDMET: kľúče KONTAKT: 055/6407407...