Aktuality

19.04.2017

Náhradná autobusová linka X2 bude do soboty, 22.4.2017, dočasne premávať po novej trase

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice oznamuje cestujúcej verejnosti, že od dnešného dňa, 19.4.2017 do soboty  22.4.2017,  dochádza  k zmene trasy náhradnej autobusovej linky X2. Pôvodne mala linka X2 prechádzať aj ulicami Tomášikova a Tolstého. Počas raňajšieho monitorovania dopravy sa však ukázalo, že pre vozidlá parkujúce po oboch stranách vozovky boli tieto  ulice pre autobusy MHD nepriechodné. DPMK preto po dohode so stavebníkom, spoločnosťou Eurovia, trasu linky X2 operatívne zmenil...

13.04.2017

Modernizácia električkových tratí pokračuje na ďalších úsekoch, trasy a cestovné poriadky liniek MHD sa zmenia

KOŠICE: V súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukčných prác na modernizácii električkových tratí dochádza s platnosťou od stredy 19. apríla 2017 k zmenám v trasovaní a cestovných poriadkoch liniek mestskej hromadnej dopravy. Okrem už vylúčených úsekov (Zimná – TUKE – Botanická záhrada, Ryba – VSS – Barca a Autocamping – VSS – Nad jazerom) nepremávajú od tohto termínu električky na Ulici Československej armády a na Komenského ulici...

12.04.2017

Košice na ceste k čistej mobilite

KOŠICE: Východoslovenská metropola Košice sa vďaka najväčšiemu počtu elektrobusov zaradených do výpravy MHD prepracovala medzi najväčších európskych lídrov v presadzovaní čistej elektromobility vo verejnej doprave. Najväčšia flotila elektrobusov nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a taktiež jedna z najväčších v Európe neušla pozornosti spravodajského portálu autobusovej dopravy BussPress. O ceste Košíc k čistej mobilite si prečítajte tu: http://www.buspress.eu/kosice-na-ceste-k-ciste-mobilite/     Kontakt pre médiá: PhDr...

11.04.2017

ZMENY V MHD POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN

KOŠICE:  Dopravný   podnik    upozorňuje   cestujúcu verejnosť,  že  počas veľkonočných prázdninových dní 13. apríl 2017 (štvrtok) a 18. apríl 2017 (utorok) bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných v režime Pracovné dni - školské prázdniny. Školské spoje nebudú premávať. Z dôvodu zmeny otváracích hodín OC Optima bude autobusová linka 10 počas veľkonočnej nedele premávať len v úseku Sídlisko Ťahanovce – centrum – Luník VIII. Na zastávku OC Optima nebude zachádzať...

11.04.2017

Pravidelná výluka električkovej dopravy na rýchlodráhe

KOŠICE: DPMK upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v termínoch  17. – 22. apríla 2017 a  24. – 29. apríla 2017 bude z dôvodu pravidelnej technickej a technologickej údržby vylúčená električková doprava z rýchlodráhy v úseku kruhový objazd Moldavská – OC Optima – Vstupný areál U. S. Steel. V pracovných dňoch bude električková doprava na rýchlodráhe vylúčená v čase  8:00 – 13:00 hod a počas sobôt a Veľkonočného pondelka v čase 7:00 - 13:00 hod...

05.04.2017

Zmena otváracích hodín

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice, upozorňuje cestujúcich na zmenu otváracích hodín zmluvnej prevádzky. Z dôvodu prerušenia elektrickej energie bude dňa 6. a 7. apríla 2017 zatvorený novinový stánok Kappa-Press Budapeštianska (pri športovom centre Arkadia) na sídlisku Ťahanovce. Odporúčame cestujúcim, aby si cestovný lístok zakúpili v predstihu,  resp. v čase uzatvorenia prevádzky využili možnosť dobíjania kariet u iných zmluvných partnerov alebo cez internet.                                                               Kontakt pre médiá: PhDr...

31.03.2017

Pre rekonštrukčné práce na električkovej trati čiastočne uzatvoria križovatku ulíc Zimná – Letná – Boženy Němcovej

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice, a.s. upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od pondelka 3. apríla 2017 bude – až do ukončenia stavebných prác na električkovej trati -  jednosmerne uzavretá križovatka ulíc Zimná – Letná – B. Němcovej. Prejazd verejnej hromadnej dopravy bude umožnený len v smere od Komenského ulice ku amfiteátru. Autobusové linky 19 a 22 budú jednosmerne odklonené po Ulici Československej armády a okolo Radnice Starého mesta. Zastávky na odklonenom úseku: smer AMFITEÁTER > NÁM...

30.03.2017

Cesta MHD do Barce sa zjednoduší, DPMK predlžuje trasu náhradnej linky x4

KOŠICE: Na základe požiadaviek mestskej časti Košice - Barca, jej obyvateľov a spoločností sídliacich v Barci dochádza od soboty, 1.apríla 2017 k predĺženiu trasy náhradnej autobusovej linky x4 a zmene jej cestovného poriadku. Linka x4 bude v smere do Barce premávať od prestupného uzla Ryba cez zastávky Holubyho - Verejný cintorín - Autocamping - Hraničná - Katastrálny úrad až na konečnú zastávku Socha Jána Pavla II. V smere z Barce do centra bude premávať od Sochy Jána Pavla II...

23.03.2017

Zmena času a MHD

KOŠICE. Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v noci zo soboty (25.3.2017) na nedeľu (26.3.2017) dôjde k zmene zimného času na letný.  Čas sa posunie z druhej na tretiu hodinu. Z tohto dôvodu nebude vykonaný rozjazd nočných spojov o 2:00 hod. zo Staničného námestia. Ostatné odchody zostávajú zachované.   Kontakt pre médiá: PhDr. Michaela Karaffová Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice michaela.karaffova@dpmk.sk +421 905 974 785  ...

23.03.2017

Cez víkend budú linky 19 a 22 odklonené z pôvodnej trasy

KOŠICE. Počas víkendu (25.-26.3.2017) dôjde pre stavebné práce na križovatke Zimná – Letná k dočasnému odklonu autobusových liniek 19 a 22, ktoré nebudú zastavovať na zastávkach Technická univerzita a Poliklinika Sever. Obchádzková trasa povedie okolo Radnice Starého mesta, kde spoje jednosmerne zastavia na Bačíkovej ulici a cez Ulicu Československej armády, kde spoje zastavia na mimoriadnej zastávke Zimná, ktorá bude umiestnená pri obchodnom dome Tip Top. Na zastávke Amfiteáter zastavia spoje liniek 19 a 22 na stanovišti autobusov pri Tatranskej ulici.    Kontakt pre médiá: PhDr...

10.03.2017

Posilové spoje do lyžiarskeho strediska Jahodná končia

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcu verejnosť, že po skončení jarných školských prázdnin nebudú na linke č. 14 premávať posilové spoje do lyžiarskeho strediska Jahodná. Autobusová linka 14 bude od pondelka 13.3.2017 premávať podľa cestovných poriadkov platných počas školského roka. Spoje s odchodom zo zastávky Havlíčkova o 10:29 a 14:29  budú premávať len po zastávku Alpinka.    Kontakt pre médiá: PhDr...

10.03.2017

Jarné prázdniny sa skončili, pripravte sa na zhustenú premávku. Pre výluky na električkovej trati odporúčame cestovať s časovou rezervou

KOŠICE:      Dopravný   podnik    upozorňuje   cestujúcich,   že  od pondelka, 13. marca 2017,   bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných v režime Pracovné dni (Dni školského vyučovania). Premávať budú aj školské spoje.           Keďže jarné prázdniny pre východ Slovenska sa skončili, od pondelka, 13.marca 2017 bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných v režime Pracovni dni (Dni školského vyučovania)...

01.03.2017

NA STANIČNÉ NÁMESTIE SA VRÁTIL INFORMAČNÝ STÁNOK DPMK

KOŠICE: Po 14.mesiacoch sa na Staničné námestie opäť vrátil Informačný stánok DPMK. Zamestnanci našej spoločnosti v ňom budú počas dopravných výluk poskytovať cestujúcej verejnosti informácie o zmenách v MHD, o náhradných trasách aj spojoch MHD. Informačný stánok v žlto-modro-bielych farbách mesta Košice bude cestujúcim k dispozícii počas dopravných výluk spojených s II. etapou rekonštrukcie električkových tratí. Otvoríme ho v sobotu, 4.marca o 10:00 hod a informácie o zmenách v MHD, náhradných trasách či spojoch MHD budú pracovníci DPMK poskytovať do konca roka 2018...

28.02.2017

Začína rekonštrukcia križovatky pod mostom VSS, dochádza k zmenám v organizácii dopravy

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice informuje cestujúcu verejnosť o opatreniach súvisiacich so začiatkom prác na komplexnej rekonštrukcii križovatky pod mostom VSS. Od soboty (04.3.2017) dôjde k zmenám v organizácii prevádzky električkovej aj autobusovej MHD. Električkové linky 3, 4 a 7 budú v smere od centra premávať po zastávku Ryba. V úseku Ryba – VSS, križovatka - Nad jazerom, Važecká bude premávať náhradná autobusová linka x7. Električková linka 9 bude v smere od Terasy premávať len po zastávku Autocamping...

16.02.2017

Posilové spoje MHD budú lyžiarske stredisko Jahodná obsluhovať až do konca jarných školských prázdnin

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice pokračuje v prevádzke posilových spojov na Jahodnú až do ukončenia jarných školských prázdnin 12.3.2017 Spoje linky 14 smer Jahodná odchádzajú zo zastávky Havlíčkova denne o 8:29, 10:29, 12:29, 14:29,  16:29, 18:29 a 20:29 hod.    Z Jahodnej do Košíc premáva linka 14 denne o 8:52, 10:52, 12:52, 14:52, 16:52, 18:52 a 20:52 hod.   Kontakt pre médiá: PhDr. Michaela Karaffová Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice michaela.karaffova@dpmk.sk +421 905 974 785...