Aktuality

20.09.2018

Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty

Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán:  Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). Mesto Košice poverilo prevádzkou projektu mestskej karty DPMK, nakoľko disponoval potrebným personálnym a technickým zázemím...

18.09.2018

Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. Ústrednou témou Európskeho týždňa mobility pre rok 2018 je slogan „Kombinuj a choď!,“ ktorý vyzýva k využívaniu rôznych druhov dopravy a ich vzájomného kombinovania. Ideálnym naplnením vízie kampane je prepojenie variabilného a zároveň ekologického spôsobu cestovania so zdravým životným štýlom. Dopravný podnik mesta Košice v zmysle podpory tejto myšlienky a skvalitnenia svojich služieb zavádza novinku v podobe prvého cyklobusu v Košiciach...

14.09.2018

Európsky týždeň mobility ponúkne cestujúcim výrazné zľavy

KOŠICE: V zmysle podpory ekologického spôsobu dopravy a popularizácie cestovania hromadnými dopravnými prostriedkami prináša Dopravný podnik mesta Košice príležitosť cestovať za polovičné ceny. Najviac ušetria cestujúci, ktorí sa rozhodnú pre kúpu časových cestovných lístkov. Počas Svetového dňa bez áut bude MHD zadarmo pre všetkých. Zámerom Európskeho týždňa mobility, do ktorého sa každoročne zapája aj Dopravný podnik mesta Košice, je propagovať udržateľné spôsoby dopravy a motivovať verejnosť k uprednostňovaniu verejnej dopravy pred individuálnou...

06.09.2018

Zmeny v MHD

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje na obmedzenia a úpravy v prevádzke MHD počas nastávajúceho víkendu. V piatok 7. septembra 2018 bude pre bežecké preteky „Košice Night Run“ uzavretá Moyzesova ulica v úseku Timonova - Poštová, a to v čase 19 - 22 hod . Autobusová linka 12 bude preto v uvedenom úseku premávať odklonom cez Kuzmányho ulicu. Zastávky Alžbetina, UPJŠ a Slovenský rozhlas nebudú obsluhované. Zastávka Hlavná pošta smer Barca bude pre linku 12 dočasne premiestnená na Kuzmányho ulicu, za odbočením z Vojenskej ulice.    V sobotu 8...

06.09.2018

Posun zastávky Maša

KOŠICE: DPMK oznamuje cestujúcej verejnosti, že od pondelka 10. septembra 2018 dochádza k posunu nástupnej a konečnej zastávky Maša v mestskej časti Košice - Myslava. Dôvodom je stavebná činnosť na komunikácii a súvisiace bezpečnostné opatrenia. Linky 32 a RA2 budú mať preto nástupnú a konečnú zastávku dočasne posunutú o cca 200 metrov, k bufetu Maša.    Kontakt pre médiá: PhDr. Michaela Karaffová Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice michaela.karaffova@dpmk.sk +421 905 974 785...

06.09.2018

Pribudli nové automaty na nákup cestovných lístkov, väčšina ponúka možnosť platby platobnou kartou.

KOŠICE: Ukončenie ďalšej etapy projektu Modernizácie električkových tratí prinieslo okrem zvýšeného komfortu cestovania aj nárast počtu automatov na predaj cestovných lístkov. Ďalšie automaty boli nainštalované na električkových zastávkach SOŠ automobilová a Krajský súd. Spolu 14 automatov ponúka možnosť platby platobnou kartou. Zoznam automatov na predaj 16 druhov cestovných lístkov (v prílohe ) nájdete na internetovej stránke DPMK a na FB profile našej spoločnosti. Zároveň oznamujeme ukončenie prevádzky multifukčných automatov na dobíjanie BČK...

30.08.2018

Víkendové posilnenie dopravy počas blahorečenia Anny Kolesárovej

KOŠICE: Pri príležitosti konania slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, mučeníčky čistoty, ktorá sa uskutoční v sobotu 1.9.2018 v priestoroch futbalového štadióna na Čermeľskej ceste zabezpečí dopravný podnik mesta Košice mimoriadnu kyvadlovú dopravu. Doprava bude posilnená na električkovej linke 9. Všetky spoje v čase od 6:00 hod. - 16:00 hod. budú premávať na predĺženej trase Havlíčkova – Trieda SNP - DPMK – OC Optima a späť. Na električkovej linke 2 bude doprava posilnená v čase od 6:00 hod. – 16:00 hod. V čase od 6:00 hod. do 16:00 hod...

30.08.2018

V sobotu bude obnovená premávka autobusových liniek MHD cez kruhový objazd na Moldavskej ulici

KOŠICE: Z dôvodu ukončenia stavebných prác na Moldavskej ceste začnú od soboty 1.9.2018 premávať všetky dotknuté autobusové linky (10, 20L, 21, 23, 25, 32, 52, 56) cez zastávku SOŠ automobilová, resp. kruhový objazd Moldavská. Autobusy budú zároveň naďalej zachádzať na Bardejovskú ulicu. Autobusové linky 34, 54, 11 budú premávať na pôvodných, trasách, ako pred výlukami. Autobusová linka x6 bude jazdiť na predĺženej trase Staničné nám. – SOŠ automobilová – DPMK. Autobusové linky x9, R2, R8 budú vynechávať zastávku Pri prachárni, obchodné centrá...

24.08.2018

DOČASNÁ UZÁVERA MOSTA HLINKOVA

KOŠICE: V sobotu 25. augusta 2018 od 5:00 do 10:00 hod bude uzavretý most ponad železnicu na Hlinkovej ulici.   Autobusové linky 22, 25, 27, 36, 71 a 72 budú preto premávať odklonom cez Magnezitársku ulicu, železničné priecestie Ťahanovce, Aničku a Vodárenskú ulicu. Zastávka Tesco, Džungľa bude v oboch smeroch dočasne premiestnená, zastávka Pri hati bude dočasné zrušená. Na zastávkach na odklonovej trase tieto linky nezastavujú...

23.08.2018

Asfaltovanie križovatky pri Magistráte mesta Košice odkloní trasu liniek MHD

KOŠICE:  Upozorňujeme cestujúcich, že pre asfaltovanie  križovatky pri Magistráte mesta Košice budú v piatok 24. augusta 2018 od 9:00 hod do ukončenia prác odklonené spoje liniek 71 a 72 nasledovne:   V smere na Sídlisko KVP budú spoje liniek 71, 72 premávať cez ulice Toryská - Ružová - Laborecká - Trieda SNP (poza OC Galéria). Zastávka Ružová, OC Galéria bude dočasne premiestnená na začiatok Ružovej ulice. V smere do centra budú spoje liniek 71, 72 premávať cez ulice Moskovská - Popradská - Šafárikova trieda - Trieda SNP - Toryská...

17.08.2018

Pre preteky Race Jahodná 2018 sa trasa autobusovej linky 14 skráti

KOŠICE: V sobotu 18. augusta 2018 sa uskutoční 3. ročník automobilových pretekov Race Jahodná 2018. V sobotu 18. augusta 2018 v čase 9:00 – 16:00 hod budú preto všetky spoje autobusovej linky 14 na trase Havlíčkova - Jahodná a späť premávať v skrátenej trase len po zastávku Jahodná, kopec na rázcestí (odbočka z cesty II/547 na Jahodnú). Prvý ranný spoj a posledné dva večerné spoje na Jahodnú budú premávať bez zmien.   Kontakt pre médiá: PhDr...

02.08.2018

Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

KOŠICE: Dobíjacie miesto - stánok Kapa-Press na Komenského ulici  - bude   v čase 6. 8. – 17.8.2018 zatvorené.        Oznamujeme cestujúcej verejnosti, ktorá využíva dobíjacie miesto Kapa-Press na Komenského 49 v Košiciach, že stánok bude pre čerpanie dovolenky  od 6. 8. 2018 do 17. 8. 2018 zatvorený.   Odporúčame cestujúcim, aby si cestovný lístok zakúpili v predstihu,  resp. v čase uzatvorenia prevádzky využili možnosť dobíjania kariet u iných zmluvných partnerov alebo cez internet.    Kontakt pre médiá: PhDr...

26.07.2018

Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

KOŠICE: Dobíjacie miesto - stánok Kapa-Press na Komenského ulici  - bude  26. a 27. júla 2018 zatvorené.         Oznamujeme cestujúcej verejnosti, ktorá využíva dobíjacie miesto Kapa-Press na Komenského 49 v Košiciach, že stánok bude pre čerpanie dovolenky  v dňoch  26. a 27. júla 2018 zatvorený.             Kontakt pre médiá: PhDr. Michaela Karaffová Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice michaela.karaffova@dpmk.sk +421 905 974 785...

20.07.2018

Dočasné zrušenie vybraných spojov liniek 23, 25

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice informuje, že pre čerpanie celozávodných dovoleniek v spoločnostiach Howe a U-Shin budú autobusové linky 23 a 25 v pracovných dňoch od 23. júla do 3. augusta 2018 premávať s obmedzeniami Od 23.7.2018 do 3.8.2018 Spoje linky 23  s odchodmi zo Staničného námestia o 5:13, 13:13 a 21:13 hod cez zastávky Bahýľova, U-Shin, areál a Faurecia nepremávajú. Spoje linky 23 s odchodmi zo zastávky Bahýľova o 6:11, 14:11 a 22:11 na Staničné námestie nepremávajú.   Posilové spoje linky 25 o 5:20 hod z Nám...

17.07.2018

Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky

KOŠICE: Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne. Sklenené výplne ochranných zábradlí pri električkových zastávkach by už pre operence nemali byť nebezpečné. Mesto Košice na základe odporúčaní Slovenskej ornitologickej spoločnosti zaobstaralo špeciálne nálepky so siluetami vtákov v ultrafialovom (UV) spektre, ktoré nenarúšajú estetický vzhľad výplní...