Cestovný poriadok linky RA5

Pod Furčou Želiarska
Pracovné dni, školský rok
06 45 Ťa 55 Ťa
07
08
09
10
11
12
13
14 45 Ma 55
15 15 Ťa
16 10
17
18 55
19
20
21
22 45 Ma 45 Ma 55
Prázdniny
06 45 Ťa 55 Ťa
07
08
09
10
11
12
13
14 45 Ma 55
15 15 Ťa
16 10
17
18 55
19
20
21
22 45 Ma 55
Voľné dni
06 45 55 Ma
07
08
09
10
11
12
13
14 45 Ma 55
15
16
17
18 55
19
20
21
22 45 Ma 55
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami
Ťa - ide len po zastávku Ťahanovská
Ma - ide len po zastávku Madridská