Cestovný poriadok linky RA5

Tepláreň Želiarska
Pracovné dni, školský rok
06 40 Ťa 50 Ťa
07
08
09
10
11
12
13
14 40 Ma 50
15 10 Ťa
16 05
17
18 50
19
20
21
22 40 Ma 40 Ma 50
Prázdniny
06 40 Ťa 50 Ťa
07
08
09
10
11
12
13
14 40 Ma 50
15 10 Ťa
16 05
17
18 50
19
20
21
22 40 Ma 50
Voľné dni
06 40 50 Ma
07
08
09
10
11
12
13
14 40 Ma 50
15
16
17
18 50
19
20
21
22 40 Ma 50
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami
Ťa - ide len po zastávku Ťahanovská
Ma - ide len po zastávku Madridská