Cestovný poriadok linky RA5

Belehradská Želiarska
Pracovné dni, školský rok
06 50 Ťa
07 00 Ťa
08
09
10
11
12
13
14 51 Ma
15 01 21 Ťa
16 16
17
18
19 01
20
21
22 50 Ma 50 Ma
23 00
Prázdniny
06 50 Ťa
07 00 Ťa
08
09
10
11
12
13
14 51 Ma
15 01 21 Ťa
16 16
17
18
19 01
20
21
22 50 Ma
23 00
Voľné dni
06 50
07 00 Ma
08
09
10
11
12
13
14 50 Ma
15 00
16
17
18
19 00
20
21
22 50 Ma
23 00
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami
Ťa - ide len po zastávku Ťahanovská
Ma - ide len po zastávku Madridská