Cestovný poriadok linky RA5

Perešská Želiarska
Pracovné dni, školský rok
06 34 Ťa 44 Ťa
07
08
09
10
11
12
13
14 34 Ma 44
15 04 Ťa 59
16
17
18 44
19
20
21
22 34 Ma 34 Ma 44
Prázdniny
06 34 Ťa 44 Ťa
07
08
09
10
11
12
13
14 34 Ma 44
15 04 Ťa 59
16
17
18 44
19
20
21
22 34 Ma 44
Voľné dni
06 34 44 Ma
07
08
09
10
11
12
13
14 34 Ma 44
15
16
17
18 44
19
20
21
22 34 Ma 44
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami
Ťa - ide len po zastávku Ťahanovská
Ma - ide len po zastávku Madridská