Cestovný poriadok linky RA5

Bruselská Želiarska
Pracovné dni, školský rok
06 52 Ťa
07 02 Ťa
08
09
10
11
12
13
14 53 Ma
15 03 23 Ťa
16 18
17
18
19 03
20
21
22 52 Ma 52 Ma
23 02
Prázdniny
06 52 Ťa
07 02 Ťa
08
09
10
11
12
13
14 53 Ma
15 03 23 Ťa
16 18
17
18
19 03
20
21
22 52 Ma
23 02
Voľné dni
06 52
07 02 Ma
08
09
10
11
12
13
14 52 Ma
15 02
16
17
18
19 02
20
21
22 52 Ma
23 02
x - zastávka na znamenie
pr - nástup povolený len prednými dverami
Ťa - ide len po zastávku Ťahanovská
Ma - ide len po zastávku Madridská