Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Mlynská bašta Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
04 56
05 26 56
06 16 ť 37 ť
07 01 ť 24 ť 44 ť
08 04 ť 25 ť 55 Ka
09 25 ť 55 Ka
10 25 ť 55 ť
11 25 ť 55 ť
12 25 Ka 55 Ka
13 25 Ka 55 Ka
14 19 ť 31 ť 55 ť
15 19 ť 43 Ka
16 07 ť 31 ť 55 ť
17 25 ť 55 ť
18 25 ť 55
19 22
20 10
21 10
22 10
23 10 T
Prázdniny
04 56
05 26 56
06 25 ť 45 ť
07 05 25 ť 55 ť
08 25 ť 55 ť
09 25 ť 55 ť
10 25 ť 55 ť
11 25 ť 55 ť
12 25 ť 55 ť
13 25 ť 55 ť
14 19 ť 31 ť 55 ť
15 19 ť 43 ť
16 07 ť 31 ť 55 ť
17 25 ť 55 ť
18 25 ť 55 ť
19 26
20 10
21 10
22 10
23 10 T
Voľné dni
04 56
05 26 56
06 26 ť 56 ť
07 26 ť 56 ť
08 26 ť 56 ť
09 26 ť 56 ť
10 26 ť 56 ť
11 26 ť 56 ť
12 26 ť 56 ť
13 26 ť 56 ť
14 26 ť 56 ť
15 26 ť 56 ť
16 26 ť 56 ť
17 26 ť 56 ť
18 26 ť 56 ť
19 26
20 10
21 10
22 10
23 10 T
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO
- zachádza k ZŠ Polianska
T - zachádza na zastávku Podhradová