Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Vodná Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
04 55
05 25 55
06 15 ť 36 ť
07 00 ť 23 ť 43 ť
08 03 ť 24 ť 54 Ka
09 24 ť 54 Ka
10 24 ť 54 ť
11 24 ť 54 ť
12 24 Ka 54 Ka
13 24 Ka 54 Ka
14 18 ť 30 ť 54 ť
15 18 ť 42 Ka
16 06 ť 30 ť 54 ť
17 24 ť 54 ť
18 24 ť 54
19 21
20 09
21 09
22 09
23 09 T
Prázdniny
04 55
05 25 55
06 24 ť 44 ť
07 04 24 ť 54 ť
08 24 ť 54 ť
09 24 ť 54 ť
10 24 ť 54 ť
11 24 ť 54 ť
12 24 ť 54 ť
13 24 ť 54 ť
14 18 ť 30 ť 54 ť
15 18 ť 42 ť
16 06 ť 30 ť 54 ť
17 24 ť 54 ť
18 24 ť 54 ť
19 25
20 09
21 09
22 09
23 09 T
Voľné dni
04 55
05 25 55
06 25 ť 55 ť
07 25 ť 55 ť
08 25 ť 55 ť
09 25 ť 55 ť
10 25 ť 55 ť
11 25 ť 55 ť
12 25 ť 55 ť
13 25 ť 55 ť
14 25 ť 55 ť
15 25 ť 55 ť
16 25 ť 55 ť
17 25 ť 55 ť
18 25 ť 55 ť
19 25
20 09
21 09
22 09
23 09 T
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO
- zachádza k ZŠ Polianska
T - zachádza na zastávku Podhradová