Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Staničné námestie Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
04 53
05 23 53
06 13 ť 34 ť 58 ť
07 21 ť 41 ť
08 01 ť 22 ť 52 Ka
09 22 ť 52 Ka
10 22 ť 52 ť
11 22 ť 52 ť
12 22 Ka 52 Ka
13 22 Ka 52 Ka
14 16 ť 28 ť 52 ť
15 16 ť 40 Ka
16 04 ť 28 ť 52 ť
17 22 ť 52 ť
18 22 ť 52
19 19
20 07
21 07
22 07
23 07 T
Prázdniny
04 53
05 23 53
06 22 ť 42 ť
07 02 22 ť 52 ť
08 22 ť 52 ť
09 22 ť 52 ť
10 22 ť 52 ť
11 22 ť 52 ť
12 22 ť 52 ť
13 22 ť 52 ť
14 16 ť 28 ť 52 ť
15 16 ť 40 ť
16 04 ť 28 ť 52 ť
17 22 ť 52 ť
18 22 ť 52 ť
19 23
20 07
21 07
22 07
23 07 T
Voľné dni
04 53
05 23 53
06 23 ť 53 ť
07 23 ť 53 ť
08 23 ť 53 ť
09 23 ť 53 ť
10 23 ť 53 ť
11 23 ť 53 ť
12 23 ť 53 ť
13 23 ť 53 ť
14 23 ť 53 ť
15 23 ť 53 ť
16 23 ť 53 ť
17 23 ť 53 ť
18 23 ť 53 ť
19 23
20 07
21 07
22 07
23 07 T
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO
- zachádza k ZŠ Polianska
T - zachádza na zastávku Podhradová