Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Mier Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
04 59
05 29 59
06 20 ť 41 ť
07 06 ť 29 ť 49 ť
08 09 ť 30 ť
09 00 Ka 30 ť
10 00 Ka 30 ť
11 00 ť 30 ť
12 00 ť 30 Ka
13 00 Ka 30 Ka
14 00 Ka 24 ť 36 ť
15 00 ť 24 ť 48 Ka
16 12 ť 36 ť
17 00 ť 30 ť
18 00 ť 30 ť
19 00 26
20 14
21 13
22 13
23 13 T
Prázdniny
04 59
05 29 59
06 29 ť 49 ť
07 10 30 ť
08 00 ť 30 ť
09 00 ť 30 ť
10 00 ť 30 ť
11 00 ť 30 ť
12 00 ť 30 ť
13 00 ť 30 ť
14 00 ť 24 ť 36 ť
15 00 ť 24 ť 48 ť
16 12 ť 36 ť
17 00 ť 30 ť
18 00 ť 30 ť
19 00 ť 30
20 14
21 13
22 13
23 13 T
Voľné dni
04 59
05 29 59
06 29 ť 59 ť
07 29 ť 59 ť
08 30 ť
09 00 ť 30 ť
10 00 ť 30 ť
11 00 ť 30 ť
12 00 ť 30 ť
13 00 ť 30 ť
14 00 ť 30 ť
15 00 ť 30 ť
16 00 ť 30 ť
17 00 ť 30 ť
18 00 ť 30 ť
19 00 ť 30
20 14
21 13
22 13
23 13 T
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO
- zachádza k ZŠ Polianska
T - zachádza na zastávku Podhradová