Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Jakabov palác Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
04 54
05 24 54
06 14 ť 35 ť 59 ť
07 22 ť 42 ť
08 02 ť 23 ť 53 Ka
09 23 ť 53 Ka
10 23 ť 53 ť
11 23 ť 53 ť
12 23 Ka 53 Ka
13 23 Ka 53 Ka
14 17 ť 29 ť 53 ť
15 17 ť 41 Ka
16 05 ť 29 ť 53 ť
17 23 ť 53 ť
18 23 ť 53
19 20
20 08
21 08
22 08
23 08 T
Prázdniny
04 54
05 24 54
06 23 ť 43 ť
07 03 23 ť 53 ť
08 23 ť 53 ť
09 23 ť 53 ť
10 23 ť 53 ť
11 23 ť 53 ť
12 23 ť 53 ť
13 23 ť 53 ť
14 17 ť 29 ť 53 ť
15 17 ť 41 ť
16 05 ť 29 ť 53 ť
17 23 ť 53 ť
18 23 ť 53 ť
19 24
20 08
21 08
22 08
23 08 T
Voľné dni
04 54
05 24 54
06 24 ť 54 ť
07 24 ť 54 ť
08 24 ť 54 ť
09 24 ť 54 ť
10 24 ť 54 ť
11 24 ť 54 ť
12 24 ť 54 ť
13 24 ť 54 ť
14 24 ť 54 ť
15 24 ť 54 ť
16 24 ť 54 ť
17 24 ť 54 ť
18 24 ť 54 ť
19 24
20 08
21 08
22 08
23 08 T
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO
- zachádza k ZŠ Polianska
T - zachádza na zastávku Podhradová