Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Tomášikova Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
04 58
05 28 58
06 19 ť 40 ť
07 04 ť 27 ť 47 ť
08 07 ť 28 ť 58 Ka
09 28 ť 58 Ka
10 28 ť 58 ť
11 28 ť 58 ť
12 28 Ka 58 Ka
13 28 Ka 58 Ka
14 22 ť 34 ť 58 ť
15 22 ť 46 Ka
16 10 ť 34 ť 58 ť
17 28 ť 58 ť
18 28 ť 58
19 25
20 13
21 12
22 12
23 12 T
Prázdniny
04 58
05 28 58
06 28 ť 48 ť
07 08 28 ť 58 ť
08 28 ť 58 ť
09 28 ť 58 ť
10 28 ť 58 ť
11 28 ť 58 ť
12 28 ť 58 ť
13 28 ť 58 ť
14 22 ť 34 ť 58 ť
15 22 ť 46 ť
16 10 ť 34 ť 58 ť
17 28 ť 58 ť
18 28 ť 58 ť
19 29
20 13
21 12
22 12
23 12 T
Voľné dni
04 58
05 28 58
06 28 ť 58 ť
07 28 ť 58 ť
08 29 ť 59 ť
09 29 ť 59 ť
10 29 ť 59 ť
11 29 ť 59 ť
12 29 ť 59 ť
13 29 ť 59 ť
14 29 ť 59 ť
15 29 ť 59 ť
16 29 ť 59 ť
17 29 ť 59 ť
18 29 ť 59 ť
19 29
20 13
21 12
22 12
23 12 T
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO
- zachádza k ZŠ Polianska
T - zachádza na zastávku Podhradová