Cestovný poriadok linky 29

Platné od 1.12.2020
Vyhliadková veža Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
05 06 36
06 07 28 ť 49 ť
07 14 ť 37 ť 57 ť
08 17 ť 38 ť
09 08 Ka 38 ť
10 08 Ka 38 ť
11 08 ť 38 ť
12 08 ť 41 Ka
13 11 Ka 41 Ka
14 11 Ka 32 ť 44 ť
15 08 ť 32 ť 59 Ka
16 20 ť 44 ť
17 08 ť 38 ť
18 08 ť 38 ť
19 08 34
20 22
21 20
22 20
23 24
Prázdniny
05 06 36
06 07 37 ť 57 ť
07 18 38 ť
08 08 ť 38 ť
09 08 ť 38 ť
10 08 ť 38 ť
11 08 ť 38 ť
12 08 ť 38 ť
13 08 ť 38 ť
14 08 ť 32 ť 44 ť
15 08 ť 32 ť 56 ť
16 20 ť 44 ť
17 08 ť 38 ť
18 08 ť 38 ť
19 08 ť 38
20 22
21 20
22 20
23 24
Voľné dni
05 06 36
06 06 36 ť
07 06 ť 36 ť
08 07 ť 38 ť
09 08 ť 38 ť
10 08 ť 38 ť
11 08 ť 38 ť
12 08 ť 38 ť
13 08 ť 38 ť
14 08 ť 38 ť
15 08 ť 38 ť
16 08 ť 38 ť
17 08 ť 38 ť
18 08 ť 38 ť
19 08 ť 38
20 22
21 20
22 20
23 24
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO