Cestovný poriadok linky 29

Platné od 1.12.2023
Vyhliadková veža Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
04
05 05 35
06 06 27 ť 47 ť
07 07 ť 38 ť
08 08 ť 38 ť
09 08 Ka 38 ť
10 08 Ka 38 ť
11 08 ť 38 ť
12 08 ť 41 Ka
13 11 Ka 41 Ka
14 11 Ka 28 ť 48 ť
15 08 ť 28 ť 51 Ka
16 08 ť 38 ť
17 08 ť 38 ť
18 08 ť 38 ť
19 08 ť 37
20 17
21 15
22 15
23 19
Prázdniny
04
05 05 35
06 06 37 ť
07 07 ť 38 ť
08 08 ť 38 ť
09 08 ť 38 ť
10 08 ť 38 ť
11 08 ť 38 ť
12 08 ť 38 ť
13 08 ť 38 ť
14 08 ť 38 ť
15 08 ť 38 ť
16 08 ť 38 ť
17 08 ť 38 ť
18 08 ť 38 ť
19 08 ť 37
20 17
21 15
22 15
23 19
Voľné dni
04 50
05 35
06 05 35 ť
07 05 ť 35 ť
08 06 ť 37 ť
09 07 ť 37 ť
10 07 ť 37 ť
11 07 ť 37 ť
12 07 ť 37 ť
13 07 ť 37 ť
14 07 ť 37 ť
15 07 ť 37 ť
16 07 ť 37 ť
17 07 ť 37 ť
18 07 ť 37 ť
19 07 ť 37
20 17
21 15
22 15
23 19
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO