Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Národné námestie Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
04 57
05 27 57
06 17 ť 38 ť
07 02 ť 25 ť 45 ť
08 05 ť 26 ť 56 Ka
09 26 ť 56 Ka
10 26 ť 56 ť
11 26 ť 56 ť
12 26 Ka 56 Ka
13 26 Ka 56 Ka
14 20 ť 32 ť 56 ť
15 20 ť 44 Ka
16 08 ť 32 ť 56 ť
17 26 ť 56 ť
18 26 ť 56
19 23
20 11
21 11
22 11
23 11 T
Prázdniny
04 57
05 27 57
06 26 ť 46 ť
07 06 26 ť 56 ť
08 26 ť 56 ť
09 26 ť 56 ť
10 26 ť 56 ť
11 26 ť 56 ť
12 26 ť 56 ť
13 26 ť 56 ť
14 20 ť 32 ť 56 ť
15 20 ť 44 ť
16 08 ť 32 ť 56 ť
17 26 ť 56 ť
18 26 ť 56 ť
19 27
20 11
21 11
22 11
23 11 T
Voľné dni
04 57
05 27 57
06 27 ť 57 ť
07 27 ť 57 ť
08 27 ť 57 ť
09 27 ť 57 ť
10 27 ť 57 ť
11 27 ť 57 ť
12 27 ť 57 ť
13 27 ť 57 ť
14 27 ť 57 ť
15 27 ť 57 ť
16 27 ť 57 ť
17 27 ť 57 ť
18 27 ť 57 ť
19 27
20 11
21 11
22 11
23 11 T
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO
- zachádza k ZŠ Polianska
T - zachádza na zastávku Podhradová