Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Vodárenská Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
05 00 30
06 00 21 ť 42 ť
07 07 ť 30 ť 50 ť
08 10 ť 31 ť
09 01 Ka 31 ť
10 01 Ka 31 ť
11 01 ť 31 ť
12 01 ť 31 Ka
13 01 Ka 31 Ka
14 01 Ka 25 ť 37 ť
15 01 ť 25 ť 49 Ka
16 13 ť 37 ť
17 01 ť 31 ť
18 01 ť 31 ť
19 01 27
20 15
21 14
22 14
23 14 T
Prázdniny
05 00 30
06 00 30 ť 50 ť
07 11 31 ť
08 01 ť 31 ť
09 01 ť 31 ť
10 01 ť 31 ť
11 01 ť 31 ť
12 01 ť 31 ť
13 01 ť 31 ť
14 01 ť 25 ť 37 ť
15 01 ť 25 ť 49 ť
16 13 ť 37 ť
17 01 ť 31 ť
18 01 ť 31 ť
19 01 ť 31
20 15
21 14
22 14
23 14 T
Voľné dni
05 00 30
06 00 30 ť
07 00 ť 30 ť
08 00 ť 31 ť
09 01 ť 31 ť
10 01 ť 31 ť
11 01 ť 31 ť
12 01 ť 31 ť
13 01 ť 31 ť
14 01 ť 31 ť
15 01 ť 31 ť
16 01 ť 31 ť
17 01 ť 31 ť
18 01 ť 31 ť
19 01 ť 31
20 15
21 14
22 14
23 14 T
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO
- zachádza k ZŠ Polianska
T - zachádza na zastávku Podhradová