Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Atletická Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
05 02 32
06 02 23 ť 44 ť
07 09 ť 32 ť 52 ť
08 12 ť 33 ť
09 03 Ka 33 ť
10 03 Ka 33 ť
11 03 ť 33 ť
12 03 ť 33 Ka
13 03 Ka 33 Ka
14 03 Ka 27 ť 39 ť
15 03 ť 27 ť 51 Ka
16 15 ť 39 ť
17 03 ť 33 ť
18 03 ť 33 ť
19 03 29
20 17
21 16
22 16
23 16 T
Prázdniny
05 02 32
06 02 32 ť 52 ť
07 13 33 ť
08 03 ť 33 ť
09 03 ť 33 ť
10 03 ť 33 ť
11 03 ť 33 ť
12 03 ť 33 ť
13 03 ť 33 ť
14 03 ť 27 ť 39 ť
15 03 ť 27 ť 51 ť
16 15 ť 39 ť
17 03 ť 33 ť
18 03 ť 33 ť
19 03 ť 33
20 17
21 16
22 16
23 16 T
Voľné dni
05 02 32
06 02 32 ť
07 02 ť 32 ť
08 02 ť 33 ť
09 03 ť 33 ť
10 03 ť 33 ť
11 03 ť 33 ť
12 03 ť 33 ť
13 03 ť 33 ť
14 03 ť 33 ť
15 03 ť 33 ť
16 03 ť 33 ť
17 03 ť 33 ť
18 03 ť 33 ť
19 03 ť 33
20 17
21 16
22 16
23 16 T
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO
- zachádza k ZŠ Polianska
T - zachádza na zastávku Podhradová