Cestovný poriadok linky 29

Platné od 10.5.2021
Kavečany, cintorín Zoologická záhrada
Pracovné dni, školský rok
05 09 39
06 11 32 ť 53 ť
07 18 ť 41 ť
08 01 ť 21 ť 42 ť
09 12 Ka 42 ť
10 12 Ka 42 ť
11 12 ť 42 ť
12 12 ť 45 Ka
13 15 Ka 45 Ka
14 15 Ka 36 ť 48 ť
15 12 ť 36 ť
16 03 Ka 24 ť 48 ť
17 12 ť 42 ť
18 12 ť 42 ť
19 12 38
20 26
21 23
22 23
23 27
Prázdniny
05 09 39
06 11 41 ť
07 01 ť 22 42 ť
08 12 ť 42 ť
09 12 ť 42 ť
10 12 ť 42 ť
11 12 ť 42 ť
12 12 ť 42 ť
13 12 ť 42 ť
14 12 ť 36 ť 48 ť
15 12 ť 36 ť
16 00 ť 24 ť 48 ť
17 12 ť 42 ť
18 12 ť 42 ť
19 12 ť 42
20 26
21 23
22 23
23 27
Voľné dni
05 09 39
06 09 39 ť
07 09 ť 39 ť
08 11 ť 42 ť
09 12 ť 42 ť
10 12 ť 42 ť
11 12 ť 42 ť
12 12 ť 42 ť
13 12 ť 42 ť
14 12 ť 42 ť
15 12 ť 42 ť
16 12 ť 42 ť
17 12 ť 42 ť
18 12 ť 42 ť
19 12 ť 42
20 26
21 23
22 23
23 27
x - zastávka na znamenie
ť - ide až k ZOO (zast. Kavečany vynecháva)
Ka - zachádza na zastávku Kavečany a ZOO